NAŠE USLUGE

Naši klijenti

su kompanije

sa svih

kontinenata.

collections image

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Naplata potraživanja putem specijalizovane agencije Pro Kolekt omogućava nesmetan daljni tok poslovnih aktivnosti i zadržavanje dobrih poslovnih veza sa dužnikom.

Card image

BONITETNI IZVJEŠTAJI

Posredstvom agencije Pro Kolekt možete provjeriti bonitet poslovnih partnera što će pomoći pri donošenju konačne odluke o poslovanju s tim poslovnim subjektima.

npl image

MONITORING

Monitoring kao nadopuna kreditnim izvještajima omogućava Vam da budete pravovremeno upoznati sa svim promjenama Vaših partnera.